سیستم نظرسنجی و رضایت سنجی استاندارد، عامل افزایش رضایت مشتریان

سیستم نظرسنجی و رضایت سنجی استاندارد، عامل افزایش رضایت مشتریان

سیستم نظرسنجی و رضایت سنجی به عنوان سلاحی استراتژیک می باشد که این مهم بدون درک دقیقی از  نحوه جمع آوری، تجزیه و تحلیل داده ها امکان پذیر نمی باشد. یکی از مهمترین اهداف سازمان ها ارائه خدمات متنوع،گسترده و بدون نقص به مشتریان و مخاطبان خود و جلب رضایت آنها میباشد. امروزه سازمان ها بقا …

سیستم نظرسنجی و رضایت سنجی استاندارد، عامل افزایش رضایت مشتریان ادامۀ مطلب »