تذرو

سامانه بازرسی هوشمند

اهداف سازمانی از استقرار سامانه بازرسی هوشمند

اهداف سازمانی از استقرار سیستم بازرسی هوشمند

کلاهبرداری بزرگترین چالش برای صنعت مالی و مشتریان آن است که هر ساله خسارات زیادی را به همراه دارد. بیشتر کلاهبرداری­ها بر مشتریان خرده‌فروشی ها صورت می پذیرد، اما سازمان های بزرگ و گاهی اوقات بانک‌ها نیز در معرض کلاهبرداری مستقیم قرار دارند که منجر به زیان مالی هنگفت می‌شود. صنعت مالی اکنون از سیستم …

اهداف سازمانی از استقرار سیستم بازرسی هوشمند ادامۀ مطلب »

سیر بلوغ سازمان در استقرار سامانه بازرسی هوشمند

سیر بلوغ سازمان در استقرار سامانه بازرسی هوشمند

رشد سریع تجارت الکترونیک و دیجیتالی شدن مؤسسات مالی و سازمان ها از بسیاری جهات به نفع جامعه بوده است که به عنوان نمونه، پرداخت های الکترونیکی که رواج بیشتری دارند را می توان نام برد. اما متأسفانه، این رشد جنبه ای منفی نیز دارد و می تواند فرصت های بیشتری را برای کلاهبرداران ایجاد …

سیر بلوغ سازمان در استقرار سامانه بازرسی هوشمند ادامۀ مطلب »