چه نوع سازمان هایی نیاز به سامانه امنی چنل دارند؟

چه نوع سازمان هایی نیاز به سامانه امنی چنل دارند؟

سامانه امنی چنل[1] جهت ایجاد تجربه ای ثابت و دلپذیر برای مشتریان سازمان ها، کانال های ارتباطی مختلف را یکپارچه ساخته و تعاملی بی وقفه با مشتریان ایجاد می کند. این کانال های ارتباطی شامل کانال های فیزیکی (به عنوان مثال فروشگاه های فیزیکی) و دیجیتال (به عنوان مثال وب سایت ها) می باشند. هدف …

چه نوع سازمان هایی نیاز به سامانه امنی چنل دارند؟ ادامۀ مطلب »