آغاز استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در شرکت بیمه معلم

آغاز استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در شرکت بیمه معلم

با توجه به عملیاتی شدن سامانه مرکز تماس (Contact Center) شرکت مهندسی تذرو افزار در سال 1398 به عنوان نقطه ارتباطی شرکت بیمه معلم با مشتریان ، امکان کنترل و مدیریت درگاه های ارتباطی از طرق مختلف ارتباطی و بصورت یکپارچه میسر گردید. با توجه به اهميت مديريت ارتباط با مشتری در جذب و حفظ …

آغاز استقرار سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در شرکت بیمه معلم ادامۀ مطلب »