نرم افزار CRM بیمه ای عمومی یا سفارشی سازی شده؟

نرم افزار CRM بیمه ای عمومی یا سفارشی سازی شده؟راهنمای انتخاب مناسب و درست برای شرکتهای بیمه

امروزه ، ایجاد روابط سالم با مشتریان عملاً بدون یک پلتفرم قوی CRM غیرممکن است. به همین دلیل، سرمایه گذاری در چنین نرم افزاری سوالی برای اکثر مدیران تجاری ندارد. با این حال انتخاب بین یک نرم افزار CRM سفارشی و یک سیستم CRM عمومی ممکن است یک کار چالش برانگیز باشد. یک نرم افزار …

نرم افزار CRM بیمه ای عمومی یا سفارشی سازی شده؟راهنمای انتخاب مناسب و درست برای شرکتهای بیمه ادامۀ مطلب »