تذرو

مرکز تماس بیمه

مرکز تماس بیمه موجب بهبود روند پاسخگویی، ارائه خدمات و رسیدگی به شکایات بیمه گذاران می شود.جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و در راستای اجرای “حقوق شهروندی در نظام اداری”  وجود مرکز تماس بیمه ای ضروری است.

با توجه به بزرگتر شدن خانواده صنعت بیمه و افزایش روزانه بیمه گذاران و بیمه شدگان متعاقبا پاسخگویی به سوالات و شکایات آنها امری ضروری تر می گردد.

وجود یک مرکز تماس بیمه ای موجب ارائه خدمات بهتر و سریع تر ضمن رعایت حقوق شهروندی مشتریان و بهبود مستمر نظام ارائه خدمت می گردد.

مرکز تماس با تنوع بخشی به کانال های ارتباطی موجب افزایش رضایتمندی مردم و گسترش فرهنگ بیمه و آگاهی مردم از خدمات بیمه می شود.

صف انتظار هوشمند، نظرسنجی از تماس گیرنده، صندوق صوتی، پرسش و پاسخ با اعلام کدرهگیری از ویژگی های مهم مرکز تماس بیمه ای است که در کنار سایر بسترهای الکترونیکی همچون سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران می تواند از دغدغه های بیمه ای مردم بکاهد.

برای توضیحات بیشتر در خصوص ویژگیهای مرکز تماس تذرو افزار اینجا کلیک کنید.

دریافت کاتالوگ