تذرو

ماه: فروردین 1400

نقش مدیریت شکایت در فرآیند بهبود مستمر در سازمان ها

نقش سیستم مدیریت شکایت در فرآیند بهبود مستمر در سازمان ها

مدیریت شکایت مشتریان از مهم‌ترین فرایندهای حوزه مدیریت ارتباط با مشتری است. داشتن دستورالعمل شفاف مدیریت شکایت‌ها برای انجام اقدامات اصلاحی و ایجاد بهبود مستمر درکسب و کار کلید موفقیت درافزایش وفاداری در مشتریان است. شنیدن شکایات توسط مشتریان برای هر سازمانی ترسناک است، اما این فرآیند می تواند به عنوان مهمترین عامل برای شناسایی نقاط ضعف …

نقش سیستم مدیریت شکایت در فرآیند بهبود مستمر در سازمان ها ادامۀ مطلب »

نظامنامه (روش اجرایی) تغییرات

ضرورت وجود نظامنامه تغییرات (روش اجرایی تغییرات)

هر رویکرد فناوری اطلاعات باید با گذشت زمان تغییر کند. مادامی که راه حل های موجود برای کنترل تقاضاها نیاز به ارتقاء دارند، فناوری های قدیمی باید جایگزین شوند. برای حفظ رقابت و اجتناب از استرس ناشی از اجرای تغییرات بدون جهت، بدون آنکه این تغییرات تأثیر منفی بر مشتریان یا توافق نامه سطح سرویس …

ضرورت وجود نظامنامه تغییرات (روش اجرایی تغییرات) ادامۀ مطلب »

مدیریت فرایند کسب و کار بیمه و تاثیر آن بر فرآیندهای بازاریابی شرکت های بیمه ای

مدیریت فرایند کسب و کار بیمه و تاثیر آن بر فرآیندهای بازاریابی شرکت های بیمه ای

از سالیان گذشته تاکنون، سازمان­ های مختلف در صدد بهبود و بهینه ­سازی فرآیندهای کسب و کار خود با کمترین خطر و افتِ کارایی، کیفیت بهتری و زمان پاسخگویی کم هستند تا رقابت را در بازار­های شدیداً رقابتی حفظ کنند. از زمان انقلاب صنعتی تا به امروز، تکنیک ­های مدیریت فرآیند دستخوش تغییرات گسترده­ای، از …

مدیریت فرایند کسب و کار بیمه و تاثیر آن بر فرآیندهای بازاریابی شرکت های بیمه ای ادامۀ مطلب »