بیمه الکترونیکی

بیمه الکترونیکی از راه اندازی و استقرار تا مزایا و معایب آن

خدمات بیمه الکترونیکی در ایران مطالعه موردی: بیمه الکترونیکی بیمه سرمد تهیه شده توسط:مهشید قانع شرکت مهندسی تذروافزار تاریخ:  ۰۶/۰۶/۱۳۹۶   ۱-            چکیده با توجه به رشد اخیر پدیده هایی نظیر استفاده از اینترنت در جوامع بشری از جمله راه اندازی و کاربرد تجارت الکترونیکی، در آینده ای نه چندان دور شاهد وابستگی عمیق امور …

بیمه الکترونیکی از راه اندازی و استقرار تا مزایا و معایب آن ادامۀ مطلب »