نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 فرودگاهی سروری HP در برج مراقبت فرودگاه بین المللی کیش

تجهیز رکوردر فرودگاهی برج مراقبت فرودگاه بین المللی کیش به شرکت مهندسی تذرو افزار واگذار و در هفته گذشته این رکورد حرفه ای که یک محصول ایرانی و ساخت این شرکت میباشد با موفقیت به بهره برداری رسید. از قابلیتهای ویژه رکوردر حرفه ای HCLS3000 فرودگاهی منصوبه به موارد ذیل میتوان اشاره کرد: استفاده از …

نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 فرودگاهی سروری HP در برج مراقبت فرودگاه بین المللی کیش ادامۀ مطلب »