راه اندازی ۸ دستگاه پکیج کامل سیستم ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 در HSE های کلیه مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

  با افتخار اعلام میگردد تجهیز و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات کلیه مراکز HSE مناطق تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی شامل مناطق عملیاتی ستاد شیراز ، نار و کنگان، آغار و دالان، پارسیان، بندرعباس و سروستان به شرکت مهندسی تذرو افزار واگذار و عملیات نصب و راه اندازی آن …

راه اندازی ۸ دستگاه پکیج کامل سیستم ضبط مکالمات حرفه ای HCLS3000 در HSE های کلیه مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ادامۀ مطلب »