تذرو

وزارتخانه ها و سازمان های دولتی

سازمان‌های دولتی نیز همانند شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی با طیف زیادی از ذی‌نفعان مختلف در ارتباط هستند.

سازمان‌های بخش عمومی طیف وسیعی از نهادها و شرکت‌های مختلف را در بر می‌گیرند. علاوه بر وزارتخانه‌های دولتی، بسیاری از نهادهای دیگر نیز وجود دارند که هر چند بیرون از ساختار دولت قرار دارند، اما بخشی از بدنه عمومی کشور محسوب می‌شوند.

معیارهایی از قبیل تکریم ارباب رجوع، مدیریت دخل و خرج، رعایت استانداردهای حسابداری دولتی، مدیریت قراردادهای پیمانکاری و مناقصات، شفافیت، پاسخ‌گویی، نگهداشت نیروی انسانی و مواردی از این قبیل در اکثر نهادهای بخش عمومی مورد توجه است.

راهکارهای یکپارچه مدیریت سازمانی به سازمان‌های دولتی کمک می‌کنند تا با کیفیت بهتر و دقت بیشتری این معیارها را مدنظر قرار داده و به اهداف خود برسند.