تذرو

سیستم ارزیابی عملکرد

فرآیند ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد یا سنجش عملکرد، فرآیندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها در سازمان، انجام می‌گیرد. در این فرآیند مدیران ارشد بانک قادر خواهند بود بر اساس پارامترها و معیارهای نظارتی رفتار کارکنان خود را مورد بررسی و آنالیز قرار دهند تا بر اساس بازخوردهای لازم بتوانند درجه کفایت، لیاقت، نقاط قوت و ضعف کارکنان خود را مورد ارزیابی قرار بدهند. به بیانی ساده تر فرآیند ارزیابی عملکرد، قابلیت تعریف و تعیین شاخص­های ارزیابی و وزن­ دهی به آن­ها، تعریف بازه­ های زمانی معین برای ارزیابی، امکان تعریف انواع استانداردها بر روی شاخص­ ها و روش­های ارزیابی را دارا می ­باشد تا مدیران بتواند با توجه به شاخص­ها و چک­ لیست های ارزیابی عملکرد تعریف شده و نتایج اجرای فرآیند، داشبوردهای مدیریتی و گزارشاتی از کارنامه ارزیابی عملکرد جهت اثربخشی و انجام اقدامات اصلاحی در بانک برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

کارایی سرمایه های انسانی، شناسایی ظرفیت ها و نقاط قوت کارکنان و رفع نقاط ضعف آنان، همسو شدن عملکردهای فردی با عملکردهای سازمانی،پرداخت های مالی بر اساس سطح شایستگی و مشارکت کارکنان و ایجاد یک نظام بانکی سالم  از دستاوردهای اجرایی شدن این فرآیند می باشد.

اهداف سامانه ارزیابی عملکرد
اهداف و وظایف :

وظایف اصلی این فرآیند عبارتند از:

 • تعریف فرم های ارزیابی عملکرد و ایجاد گردش کاری از روال های اجرایی
 • انجام ارزیابی دوره ای در بازه های زمانی مشخص
 • قابلیت تعریف مهلت ارزیابی
 • ثبت کردن، روند نزول و یا بهبود افراد سازمان
 • تحلیل عملکرد کارکنان بر اساس داده های ثبت شده از نتایج ارزیابی
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت کارکنان جهت رفع و استفاده بهینه از آن
 • ارائه راهکار اساسی و اطلاع رسانی آن و در نتیجه آنالیز و ریشه یابی اساسی نقاط ضعف کارکنان
 • ایجاد انگیزه جهت پیشرفت کارکنان
 • امکان اطلاع رسانی از طریق ایمیل و پیامک
 • افزودن فایل یا مستندات مرتبط با ارزیابی و ثبت چک لیست ها

اهداف فرآیند ارزیابی عملکرد:

 • نظارت بر نحوه فعالیت کارکنان با توجه به استانداردها و قوانین تعریف شده
 • بررسی نقاط ضعف اساسی با اولویت بالا در اسرع وقت و حل ریشه ای آنها
 • اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت
 • تلاش کارمندان برای به حداقل رساندن نقاط ضعف
 • ارتقای سطح شفافیت

‘ارتباط فرآیند ارزیابی عملکرد با سایر فرآیندها

 • ارتباط فرآیند ارزیابی عملکرد با سایر فرآیندها این فرآیند جهت حصـول اطمینان از بهبود و افزایش کیفیت ارائه سرویس به مشتریان، نظارت بر عملکرد کارکنان و رسیدن به اهداف سازمانی بـا سرویس ها و فرآیندهای مکمل زیر همکاری می نماید:
  • فرآیند ارزیابی نظارتی شعب و همکاران
  • فرآیند بهبود مستمر

  تمامی این فرآیندها به یکدیگر وابسته هستند و عموما از ابزارها و اطلاعات یکسانی استفاده می کنند. به عبارت دیگر تمامی این فرآیندها و نتایج آنها می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در فرآیند ارزیابی عملکرد تاثیر گذار باشد.

برخی گزارش های فرآیند ارزیابی عملکرد 

  • گزارش های آماری از اطلاعات عملکرد کارکنان در هر دوره ارزیابی
  • گزارش های آماری و مقایسه ای از اطلاعات عملکرد پرسنل در بازه زمانی مشخص
  • گزارش های آماری از تعداد ارزیابی های انجام گرفته به هر فرد در بازه زمانی مشخص
  • گزارش های آماری و نموداری از روند امتیازات کسب شده توسط هر فرد