تذرو

نرم افزار ضبط مکالمات HCLS3000

قابل توجه مشتریان گرامی:
لطفا جهت بروز کردن نرم افزار HCLS3000 نسخه سرور این Patch را دریافت و بر روی سرور مورد نظر نصب نمایید. به همراه این Patch یک Patch برای بروز سازی نرم افزار LSClient در مسیر c:Program FilesTacHCLS3000UpdateLSClientPatch.EXE نصب می شود. اگر از نرم افزار LSClient بر روی دیگر کامپیوترهای شبکه استفاده می کنید و نسخه آن قدیمی تر از نسخه ۱٫۴٫۱۰ می باشد باید LSClientPatch را بصورت دستی از مسیر فوق برداشته و بر روی کامپیوتر مورد نظر نصب کنید. در غیر این صورت با اولین اجرای برنامه Client بر روی کامپیوتر Client پیام هشدار جهت روزآمد کردن نرم افزار LSClient داده می شود و در صورت تایید بصورت اتوماتیک نرم افزار Client بروز می شود.

HCLS3000 Ver 3.50.3 Patch : (1393/10/21)

HCLS3000 Ver 4.08.2 Patch : (1393/10/21)