تذرو

نرم‌افزار بازدید, سرویس و نگهداری (PM) مبتنی بر GIS

روزآمد ساز بازدید سرویس ستاد،مرکز،متمرکز و ناحیه

ــ دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار بازدید سرویس، نگارش  ۴،۹،۳  به تاریخ   (۱۶/۰۶/۱۳۹۴) ــ  

 

در متن زیر موارد ستاره دار ( * ) فقط در نسخه‌هایی از برنامه فعال می‌باشند که دارای قرارداد نگهداری و پشتیبانی (حداقل تا آن تاریخ) بوده و یا دوره گارانتی آنها به اتمام نرسیده باشد.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۶/۰۶/۹۴) ۴٫۹٫۳

 • نمایش پست و فیدر در جدول انتخاب آدرس بخش «اضافه نمودن به سرویس»
 • رفع چند مشکل دیده شده در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۶/۰۶/۹۴ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۱/۰۶/۹۴) ۴٫۹٫۲

 • اضافه شدن فیلتر حداقل تعداد عیوب برای گزارشات عیوب اصلی دیده شده و عیوب اصلی رفع شده (به تفکیک و تجمعی)
 • اضافه شدن ستون تعداد دقیق عیب در گزارشات عیوب اصلی دیده شده و عیوب اصلی رفع شده (به تفکیک و تجمعی)
 • اضافه شدن آیتمهای «مجموع تعداد عیب» در ناحیه و در کل شرکت به گزارشات عیوب اصلی دیده شده و عیوب اصلی رفع شده
 • اضافه شدن قابلیت ثبت طول مسیر بازدید شده در هنگام اجرای بازدید و اعمال آن در تمام گزارشات مرتبط
 • امکان انتخاب فازهای «RS ، TS ، TR و RST» برای فیلد «فیدر روشنایی معابر» در اطلاعات پایه فیدرهای فشار ضعیف
 • رفع برخی مشکلات در ارسال اطلاعات دریافت شده از تبلت در ناحیه به ستاد و بالعکس
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۱/۰۶/۹۴ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۸/۰۴/۹۴) ۴٫۹٫۱

  • اضافه شدن فیلتر ریزخرابی به گزارشات مربوط به آن
  • * اضافه شدن گزارش “اطلاعات پایه کنتورهای روشنایی معابر” به گزارشات اطلاعات پایه
  • اضافه شدن فیلتر “ترانسهای متعادل شده” به گزارش تعادل بار، برای نمایش ترانسهایی که در دو بارگیری آخر، از نامتعادل به متعادل تبدیل شده‌اند
  • اضافه شدن فیلتر “فیدرهای متعادل شده” به گزارش باگیری فیدرهای فشار ضعیف برای نمایش فیدرهایی که در دو بارگیری آخر، از نامتعادل به متعادل تبدیل شده‌اند
نگارش جدید نرم افزار تبلت با شماره ۲٫۳٫۳:
 • تطابق نرم افزار تبلت با دستگاه‌های جدیدی که دارای دقت صفحه و تراکم پیکسلی بالا هستند.
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۸/۰۴/۹۴ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۲/۰۳/۹۴) ۴٫۹٫۰

 • رفع مشکل مرتب سازی اعداد در پنجره اطلاعات پایه عمومی
 • رفع مشکل انتخاب پیش فرض “نوع پست” ، “هوایی/زمینی” و “ظرفیت پست” در هنگام تعریف پست توزیع جدید
 • اضافه شدن فیلدهای “نام سرویس” و “آدرس سرویس” به فرم ویرایش سرویس در مانیتورینگ سرویس
 • اضافه شدن ستون “نام سرویس” به مانیتورینگ سرویس و ایجاد فیلتر برای آن
 • اضافه شدن ستون “شماره سریال ترانس” به پنجره انتخاب اجزای مسیر در بخش مشخصات بازدید
 • اضافه شدن فیلد “تعداد مشترکین” به اطلاعات پایه فیدرهای فشار ضعیف
 • امکان محاسبه “تعداد مشترکین” پست های توزیع از روی مجموع تعداد مشترکین فیدرهای فشار ضعیف زیرمجموعه در اطلاعات پایه
 • اضافه شدن گزارش “مسیرهای بازدید شده خطوط فشار ضعیف و روشنایی معابر به تفکیک مسیرها در هر صفحه” در گزارش ۱-۳-۱ و ۱-۴-۱
 • امکان بستن بسته سرویس ایجاد شده در هنگام بازدید (شامل رفع عیب شده‌ها در زمان بازدید)، پس از انتخاب دکمه “اتمام بازدید”
 • اضافه شدن دکمه “اتمام سرویس” برای بستن سرویس انتخاب شده در مانیتورینگ سرویس
 • رفع مشکل عدم توانایی صفر نمودن قطعات مصرفی ثبت شده هنگام سرویس
 • اضافه شدن گزارش “بازدید از شبکه نمونه ۲ (۶-۷)” به گزارشات کلی تجمعی
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۱/۰۳/۹۴ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۷/۰۲/۹۴) ۴٫۸٫۹

 • اضافه شدن فیلد “کار در خط گرم” در پنجره تعریف سرویس
 • رفع مشکلات مربوط به تعداد عیب دیده شده و عدم هماهنگی آن با بخش سرویس زمان بازدید
 • اضافه شدن گزارش اکسلی «آمار پستهای توزیع به تفکیک شرکت سازنده ترانس و قدرت پست» به گزارشات اطلاعات پایه
 • اضافه شدن گزارش اکسلی «وضعیت شبکه فشار متوسط درگیر با درختان» به گزارشات متفرقه بازدید
 • اصلاح ستون “تعداد فیدر فشار ضعیف” در گزارش تعادل بار (۸-۱) و محاسبه تعداد فیدرهای فعال
 • اصلاح گزارش بازدید از شبکه (۶-۱)، تغییر تعداد پستهای کل به تعداد پستهای نیاز به بازدید برای تعیین درصد عملکرد بازدید
 • اضافه شدن گزارش «پراکتدگی عیوب در پستهای توزیع با توجه به تکه فیدرها» در گزارشات متفرقه بازدید
 • اضافه شدن گزارش «پراکندگی عیوب خطوط فشار ضعیف و تکه فیدرهای آن» در گزارشات متفرقه بازدید
 • اضافه شدن «فرم نمایش» برای جستجوی چک‌لیست‌ها و ریزخرابی‌های بازدید در گزارشات اطلاعات پایه
 • اضافه شدن پارامترهای امتیاز بندی جدید « تعداد عیب دیده شده » و « تعداد عیب سرویس نشده » به بخش زمانبندی خودکار بازدید
 • رفع مشکل عدم محاسبه فیدرهای مشترک در زمانبندی خودکار بازدید
 • بهینه سازی سرعت جستجوی تبلت در حالت اتصال مستقیم
 • رفع برخی مشکلات جزئی دیده شده در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۷/۰۲/۹۴ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۵/۰۱/۹۴) ۴٫۸٫۸

 • رنگ بندی ستون‌های مانیتورینگ بازدید بر اساس انواع شبکه موجود در مسیر و اضافه شدن ستون‌های تعداد فشار متوسط، فشار ضعیف و پست توزیع
 • تبدیل خودکار سال ساخت ترانس و سال احداث پست از سایر واحدهای سال به شمسی
 • ذخیره و نمایش روش محاسبه امتیاز بدست آمده برای اجزای مسیر بازدید در بخش زمانبندی خودکار بازدید
 • اضافه شدن آیتم “نوع منطقه پست توزیع” به فرم اطلاعات پایه پست توزیع
 • اضافه شدن فیلتر “نوع منطقه پست” به گزارش اطلاعات پایه پست‌های توزیع
 • فعال شدن دکمه بزرگنمایی کامل پنجره در فرم اطلاعات پایه
 • اضافه شدن آیتم “طول شبکه درگیر با درختان” به فرم مشخصات مسیر
 • اضافه شدن فیلتر “طول شبکه درگیر با درختان” در فرم مدیریت مسیرها
 • اضافه شدن فیلتر “آدرس” در گزارشات عیوب اصلی دیده شده، ریزخرابی های دیده شده و تجهیزات مورد نیاز سرویس
 • اضافه شدن فیلتر “آدرس” در گزارشات عیوب اصلی رفع شده، ریزخرابی های رفع شده و تجهیزات مصرف شده
 • اضافه شدن ستون “فیدر فشار متوسط” به گزارش خطوط فشار ضعیف بازدید شده
 • اضافه شدن گزارش اکسل “پراکندگی عیوب خطوط فشار متوسط و تکه فیدرهای تعریف شده” در گزارشات متفرقه بازدید
 • رفع مشکل نمایش مختصات GPS در گزارش پست‌های توزیع بازدید شده (۱-۲-۲)
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۵/۰۱/۹۴ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۵/۱۲/۹۳) ۴٫۸٫۷

 • رفع مشکلات تعیین سطح دسترسی و تعریف و اختصاص گروه دسترسی‌ها برای کاربران
 • تطبیق ظرفیت پست توزیع با ترانسهای آن در صورت وجود ترانس برای پست
 • رفع مشکلات عدم ثبت شدن آخرین عیب قبل از تغییر برگه گروه‌های چک لیست
 • قابلیت انتخاب چند ناحیه به صورت همزمان در گزارش تجمعی بازدید از شبکه
 • امکان فیلتر نمودن زمانبندی‌های خودکار و دستی (موردی) در مانیتورینگ بازدید
 • اضافه شدن ستون “نوع زمانبندی (دستی/خودکار)” به مانیتورینگ بازدید
 • توانایی مشاهده و انتخاب ریز خرابی در پنجره تکمیل چک لیست، قبل انتخاب اولویت
 • قابلیت تغییر تاریخ و آدرس محل بازدید، وقتی که در پنجره اجرای بازدید، گزینه “در این قسمت عیبی مشاهده نشد” انتخاب گردد
 • اضافه شدن ستون “تعداد پیش بینی شده” (تعداد قطعاتی که در هنگام بازدید تعیین گردیده اند) در جدول قطعات مصرفی هنگام سرویس
 • رفع مشکل عدم نمایش سوابق بازدید فیدرهای فشار ضعیف در اطلاعات پایه
 • اضافه شدن گزارشات اکسلی « فرمهای بازدید » در پنجره مانیتورینگ بازدید، با قالب معرفی شده در دستورالعمل توانیر مربوط به چک‌لیستهای ثبت شده
 • اضافه شدن قابلیت اختصاص پست‌ها و فیدر‌هایی که برای اولین بار تعریف می‌گردند به مسیرهای موجود یا تعریف مسیر جدید برای آنها، بلافاصله بعد از ذخیره
 • اضافه شدن ستون “اولویت ثابت” در گزارشات مسیرهای موجود
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۵/۱۲/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۸/۱۰/۹۳) ۴٫۸٫۶

  • رفع مشکل گزارش ۱-۲-۳
  • رفع مشکل خطای ثبت تکه فیدر برای مسیرها، هنگامی که طول فیدرها در اطلاعات پایه مشخص نشده باشند.
  • رفع مشکلات محاسباتی گزارش آماری تعداد پست‌های توزیع روی فیدرها به تفکیک قدرت در گزارشات اطلاعات پایه
  • رفع مشکل محاسبه تعداد فیدرهای فشار ضعیف و روشنایی معابر در گزارش اطلاعات پایه پستهای توزیع بصورت فایل اکسل
نگارش جدید نرم افزار تبلت با شماره ۲٫۳٫۰:
 • اضافه شدن امکان ثبت بی عیب بودن همه جزء مسیر یا تکه فیدر انتخاب شده
 • امکان حذف مسیر بی عیب ثبت شده در تبلت قبل از انتقال به کامپیوتر و ذخیره در دیتابیس
 • نمایش آدرس جزء مسیر یا تکه فیدر انتخاب شده در تبلت به شرط مشخص شدن آن در هنگام تعریف مسیر
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۸/۱۰/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۷/۱۰/۹۳) ۴٫۸٫۵

 • اضافه شدن فیلتر نوع بار پست به گزارش تعادل بار
 • رفع مشکل گزارش «آمار پست‌های توزیع فیدرها به تفکیک قدرت»
 • رفع برخی مشکلات جزئی
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۴/۰۹/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۴/۰۹/۹۳) ۴٫۸٫۴

 • اضافه شدن راهنمای کامل نرم افزار و روش کار با سامانه بازدید سرویس
 • ایجاد امکان ثبت آدرس تکه فیدر در هنگام تعریف اجزای مسیرهای بازدید
 • نمایش آدرس تکه فیدر ثبت شده در مسیر در صورت وجود، در برگه اطلاعات تکمیلی پنجره اجرای بازدید برای تکه فیدرها
 • اضافه شدن فیلدهای “سطح مقطع کابل فاز” و “سطح مقطع کابل نول” به کلید اتوماتیک اطلاعات پایه فیدرهای فشار ضعیف
 • ایجاد قابلیت انتخاب همزمان کلید اتوماتیک و کلید فیوز در اطلاعات پایه فیدرهای فشار ضعیف
 • * اضافه شدن فرم “نمایش درختی چک لیست‌های بازدید” در منوی اطلاعات پایه
 • اضافه شدن کادر جستجوی سریع اجزای مسیر به فرم اجرای بازدید
 • اضافه شدن ستونهای “تعداد عیب اصلی دیده شده” ، “تعداد مسیر بازدید نشده” و “تعداد بازدید تکمیل نشده” به فرم مانیتورینگ بازدید
 • اضافه شدن تاریخ بازدید به گزارشات عیوب اصلی رفع نشده خطوط فشار متوسط، پستهای توزیع، خطوط فشار ضعیف و روشنایی معابر
 • اضافه شدن تاریخ سرویس به گزارشات عیوب اصلی رفع شده خطوط فشار متوسط، پستهای توزیع، خطوط فشار ضعیف و روشنایی معابر
 • اضافه شدن گزارش دقیقا n بارگیری آخر پست‌های توزیع (۸-۱)
 • رفع برخی مشکلات نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۴/۰۹/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۹/۰۸/۹۳) ۴٫۸٫۲

  • ایجاد امکان نمایش کل عیوب دیده شده در یک زمانبندی بازدید به صورت کلی در صفحه اجرای بازدید
  • اضافه شدن کادر جستجوی سریع قطعات در فرم انتخاب تعداد قطعات مورد نیاز به هنگام سرویس، در بخش تکمیل چک لیست در کامپیوتر و تبلت
  • امکان مشاهده چک لیستهای مربوط به هر زیر گروه با کلیک روی دکمه «چک لیست‌های مربوطه» در فرم زیر گروه چک لیست‌ها
  • اضافه شدن ستون تعداد چک لیست به جدول اطلاعات پایه گروه‌بندی چک لیست‌ها
  • اضافه شدن ستون تعداد چک لیست به جدول اطلاعات پایه زیرگروه چک لیست‌ها
  • اضافه شدن فیلترهای «تاریخ» و «نمایش ترجمه نشده‌ها» به فرم ترجمه تصویر و صداهای ضبط شده به متن
  • اضافه شدن تاریخ بازدید به گزارش عیوب اصلی دیده شده خطوط فشار ضعیف (۱-۳-۳)
  • اضافه شدن تاریخ سرویس به گزارش عیوب اصلی رفع شده خطوط فشار ضعیف (۲-۳-۳)
  • اضافه شدن گزارش مسیرهای بازدید نشده خطوط فشار متوسط (۵-۵-۱)
  • اضافه شدن گزارش مسیرهای بازدید نشده پست های توزیع (۵-۵-۲)
  • اضافه شدن گزارش مسیرهای بازدید نشده خطوط فشار ضعیف (۵-۵-۳)
  • اضافه شدن گزارش مسیرهای بازدید نشده شبکه روشنایی معابر (۵-۵-۴)
  • اضافه شدن گزارش عیوب رفع نشده خطوط فشار متوسط (۲-۱-۶)
  • اضافه شدن گزارش عیوب رفع نشده پست های توزیع (۲-۲-۶)
  • اضافه شدن گزارش عیوب رفع نشده خطوط فشار ضعیف (۲-۳-۶)
  • اضافه شدن گزارش عیوب رفع نشده شبکه روشنایی معابر (۲-۴-۶)
  • بازگشت برگه‌های خاموشی و امتیاز بندی در فرم ثبت مسیر جدید
  • رفع مشکل چاپ پیغام‌های کاربران در فرم پیغام‌ها
  • حذف بخش ارتباط با مرکز تماس از نرم افزار در پیکر بندی و هنگام ورود به سامانه
  • بهینه سازی دکمه تست ارتباط با دیتابیس در بخش پیکر بندی نرم افزار
نگارش جدید نرم افزار تبلت با شماره ۲٫۲٫۲:
 • نمایش وضعیت ارتباط بین تبلت و کامپیوتر در نرم افزار تبلت در هنگام ارسال و دریافت اطلاعات
 • متمایز شدن گروه چک لیست‌هایی که در آنها عیب ثبت شده است از دیگر گروه‌ها
 • رفع مشکل برگشت روی پست توزیع یا فیدر اول در کادر آبشاری اجزای مسیر در تبلت بعد از ذخیره نهایی عیوب
 • رفع مشکل حذف اطلاعات از تبلت در هنگام دریافت اطلاعات
 • جلوگیری از خاموش شدن صفحه تبلت در صفحه اول آن، مستقل از تنظیمات روشنایی تبلت، به خاطر حفظ ارتباط آن با کامپیوتر
 • رفع برخی باگهای نرم افزار تبلت
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۹/۰۸/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۴/۰۶/۹۳) ۴٫۸٫۱

 • رفع مشکل خطا در هنگام تهیه برخی گزارشات
 • تغییر فونت فرم‌های نرم افزار
 • رفع مشکل نمایش نام گزارش گیرنده در گزارش (۶-۱)
 • رفع مشکل نمایش خطا در هنگام ساخت مسیرهای بازدید
 • نرم افزار تبلت ـ رفع مشکل عدم تغییر وضعیت بازدید در صفحه فهرست مسیرها
 • نرم افزار تبلت ـ امکان نمایش مختصات جی.پی.اس ثبت شده در نقشه گوگل مپ اندروید
 • نرم افزار تبلت ـ اضافه شدن امکان جستجوی سریع در بخش قطعات مورد نیاز سرویس عیوب
 • نرم افزار تبلت ـ اضافه شدن شماره بازدید در صفحه فهرست مسیرها
 • رفع برخی مشکلات دیده شده دیگر در نرم افزار کامپیوتر و تبلت
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۴/۰۶/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۷/۰۶/۹۳) ۴٫۸٫۰

 • اضافه شدن گزارش «برنامه زمانبدی پست‌های توزیع بازدید شده (۱-۲-۶)» به گزارشات بازدید پستهای توزیع
 • اضافه شدن تاریخ بازدید برای انواع شبکه به صورت جداگانه در فرم تهیه گزارش بازدید از شبکه (۶-۱)
 • نمایش نوع بازدید در ابتدای آدرس قطعات مصرفی در بخش ثبت قطعات مصرفی سرویس ـ ( مانیتورینگ سرویس -> ویرایش سرویس )
 • اضافه شدن امکان جستجوی سریع نام قطعه در فرم قطعات مصرفی سرویس ـ ( مانیتورینگ سرویس -> ویرایش سرویس )
 • اضافه شدن «مجموع ریزخرابی فیدر» و «مجموع ریزخرابی ناحیه» به گزارش ریزخرابی های موجود در مسیرهای فشار متوسط (۱-۱-۴)
 • محاسبه تاریخ شروع و تاریخ پایان بازدید از روی کوچکترین و بزرگترین تاریخهای ثبت عیب موجود در بازدید مسیرها
 • اضافه شدن پنجره جدا برای «اتمام بازدید» به منظور ثبت پایان بازدیدها در مانیتورینگ بازدید
 • اصلاح گزارشات بازدید و سرویس در مورد پستها و فیدرهای مشترک
 • اضافه شدن ستون‌های «طول هوایی» و «طول زمینی» تکه فیدرها به گزارش اطلاعات پایه تکه فیدرها
 • اضافه شدن امکان جستجوی سریع بر اساس «نوع مسیر» و «نام مسیر» در بخش زمانبندی بازدید موردی
 • اضافه شدن فیلتر «نوع بار» به گزارشگیری اطلاعات پایه پست‌های توزیع
 • اضافه شدن فیلتر های «ناحیه» و «نوع بازدید» به مانیتورینگ سرویس
 • اضافه شدن گزارش اکسل «آمار پست‌های توزیع فیدرهای فشار متوسط به تفکیک قدرت» در گزارشگیری اطلاعات پایه
 • اضافه شدن صفحه «نمایش کل عیوب دیده شده» به صورت یکجا در فرم ثبت چک لیست‌ها بخش اجرای بازدید
 • رفع مشکل نمایش خطا هنگام صفر نمودن اولویت عیبی که ریز خرابی برای آن ثبت شده بود
 • نرم افزار تبلت ـ اضافه شدن فیلتر جستجوی سریع برای فهرست مسیرها، پست و فیدرها و آدرس‌ها
 • رفع برخی مشکلات دیده شده در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۷/۰۶/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۴/۰۴/۹۳) ۴٫۷٫۲

 • رفع مشکل خطای TimeOut هنگام ارسال برخی زمانبندی‌ها به دستگاه پاکت.پی.سی یا تبلت
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۴/۰۴/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۰/۰۴/۹۳) ۴٫۷٫۱

 • اضافه شدن گزارش “ورود و خروج کاربران به سامانه” در گزارشات کنترلی
 • اضافه شدن گزارش “سطح دسترسی کاربران سامانه” در گزارشات کنترلی
 • اضافه شدن گزارش اطلاعات ثبت شده در مورد طراحی و نقشه شبکه خطوط فشار متوسط (۱-۱-۷)
 • اضافه شدن گزارش اطلاعات ثبت شده در مورد طراحی و نقشه شبکه خطوط فشار ضعیف (۱-۳-۶)
 • اضافه شدن گزارش اطلاعات ثبت شده در مورد طراحی و نقشه شبکه خطوط روشنایی معابر (۱-۴-۶)
 • بررسی بیشتر یا مساوی بودن طول فیدر فشار متوسط در اطلاعات پایه از مجموع طول تکه فیدرهای آن
 • بررسی کمتر یا مساوی بودن مجموع طول تکه فیدرها در اطلاعات پایه از طول کل فیدر فشار متوسط هنگام ثبت تکه فیدر
 • ایجاد سطح دسترسی برای توانایی ورود اطلاعات فهرست بهای قطعات از فایل اکسل
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۰/۰۴/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۴/۰۳/۹۳) ۴٫۷٫۰

 • عدم اجباری شدن « اطلاعات تکمیلی » برای پست‌های توزیع
 • انتقال گزینه « تکمیل بازدید » به کنار دکمه ذخیره، در پنجره اجرای بازدید
 • اضافه شدن فیلتر « نوع مسیر » به مانیتورینگ بازدید
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۴/۰۳/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۸/۰۳/۹۳) ۴٫۶٫۹

 • رفع مشکل تعیین آی.پی به صورت دستی در هنگام ارتباط با تبلت
 • جایگژین شدن « راهنمای کامل‌تر ارتباط با تبلت » به جای « راهنمای استفاده از ارتباط مستقیم » در منوی ارسال و دریافت اطلاعات در مانیتورینگ بازدید
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۸/۰۳/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۰۳/۹۳) ۴٫۶٫۸

 • بازبینی و رفع مغایرت کلیه گزارش‌های سری (۱) الی (۴)
 • اضافه شدن فرم نمایش و تأکید آمار کارهای موجود در هنگام ورود به نرم افزار
 • اضافه شدن فیلترهای مربوط به ترانس‌ها در گزارش‌گیری از اطلاعات پایه پست‌های توزیع
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۳/۰۳/۹۳ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۱۲/۹۲) ۴٫۶٫۷

 • * اضافه شدن گزارش گزارش بازدید از شبکه (۶-۱)
 • * اضافه شدن گزارش گزارش سرویس از شبکه (۶-۲)
 • * اضافه شدن گزارش گزارش عیبهای اصلی دیده شده در خطوط فشار متوسط در قالب اکسل(۶-۳)
 • * اضافه شدن گزارش گزارش عیبهای اصلی دیده شده در پستهای توزیع در قالب اکسل (۶-۴)
 • * اضافه شدن گزارش گزارش عیبهای اصلی دیده شده در خطوط فشار ضعیف در قالب اکسل (۶-۵)
 • * اضافه شدن گزارش گزارش کلی عیبهای دیده شده در قالب اکسل (۶-۶)
 • فیلتر شدن رکوردهای “شرایط عمومی” با توجه به “ناحیه مرتبط” در زمانبندی خودکار بازدید
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۱/۱۲/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۵/۱۱/۹۲) ۴٫۶٫۶

 • اضافه شدن امکان تخصیص “چند تصویر” به جای “یک تصویر” در هر آدرسی که عیب پیدا شده است (در حال حاضر فقط در کامپیوتر)
 • رفع چند مشکل در گزارشات
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۵/۱۱/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۳۰/۱۰/۹۲) ۴٫۶٫۵

 • * اضافه شدن امکان ورود اطلاعات قطعات مورد نیاز سرویس و فهرست بهای تجهیزات و عملیات به صورت مستقیم از فایل اکسل
 • اضافه شدن امکان ثبت بی عیب بودن خط یا پست در مسیرها بدون ورود به بخش چک لیست‌ها (در نسخه کامپیوتر)
 • رفع برخی مشکلات مشاهده شده در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۸/۱۱/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۷/۱۰/۹۲) ۴٫۶٫۴

 • اضافه شدن ستون «تاریخ انجام سرویس» به برگه «سرویس های انجام شده» در قسمت ویرایش سرویس‌ها
 • اضافه شدن ستون «وضعیت سرویس» به برگه «سرویس های انجام نشده» در قسمت ویرایش سرویس
 • اضافه شدن ستون «فهرست ریز خرابی ها» به برگه «سرویس های انجام شده» در قسمت ویرایش سرویس
 • اضافه شدن تب «سرویس های انجام نشده» به بخش «نمایش سرویس‌های بازدید» در بخش مانیتورینگ بازدید‌ها
 • ایجاد قابلیت تخصیص یک سرویس به عیوبی از بازدید که برای آنها هیچ گونه سرویسی در نظر گرفته نشده است به بخش «نمایش سرویس‌های بازدید»
 • اضافه شدن ستون «فهرست ریز خرابی» به برگه «سرویس های انجام نشده» و «عیوب واگذار نشده» در پنجره «سرویس‌های بازدید» در بخش مانیتورینگ بازدید
 • رفع مشکل خطای دریافت اطلاعات از تبلت، در مواقعی که اصل مسیری از سامانه حذف گردد.
 • رفع مشکلات در برخی گزارشات
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۷/۱۰/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۰۹/۹۲) ۴٫۶٫۳

 • افزوده شدن فیلتر «ممحدوده زمانبندی» به گزارش مسیرهای زمانبندی نشده
 • اضافه شدن ستون «شماره سریال ترانس» پست بازدید شده، به گزارش «پست‌های توزیع بازدید شده» (۱-۲-۲)
 • رفع مشکل نمایش قطعات مورد نیاز سرویس مربوط به هر چک لیست
 • رفع برخی مشکلات جزئی مشاهده شده دیگر در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۱/۰۹/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۸/۰۸/۹۲) ۴٫۶٫۲

 • امکان ارتباط مستقیم نرم افزار با تبلت، بدون نیاز به سرور (حتی با کابل USB توسط روش USB Tethering)
 • رفع برخی مشکلات دریافت اطلاعات از دستگاه اندرویدی و اضافه شدن لاگ‌های بیشتر برای تشخیص آسان‌تر خطاها
 • اضافه شدن گزارش مسیرهای ساخته شده موجود (۵-۱)
 • اضافقه شدن گزارش خطوط و پست‌های مسیربندی نشده (۵-۲)
 • اضافه شدن گزارش مسیرهای زمانبندی نشده (۵-۳)
 • اضافه شدن گزارش جابجایی شبکه نسبت به اطلاعات پایه (۵-۴)
 • رفع مشکل چند گزارش نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۸/۰۸/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۹/۰۷/۹۲) ۴٫۶٫۱

 • امکان مشاهده سوابق بازدید و سرویس پستها از پنجره ترانسفورماتورها
 • اضافه شدن شماره ردیف برای فرم انجام سرویس
 • رفع مشکلات و مغایرت‌های برخی گزارشات تجمعی
 • مشخص شدن مسیرهایی که از اطلاعات پایه حذف شده در زمانبندی ایجاد شده
 • اضافه شدن اطلاعات نام ثبت کننده مسیر بازدید و تاریخ ثبت مسیر در اطلاعات پایه
 • اضافه شدن فیلتر نمایش کل فیدرهای روشنایی و ضعیف و ردیف سرجمع طول فیدرها در کل شرکت در گزارش اطلاعات پایه فیدرهای فشار ضعیف
 • اضافه شدن گزارش آمار تعداد پستهای توزیع
 • اضافه شدن لاگ هنگام دریافت اطلاعات از تبلت و یا پاکت.پی.سی
 • رفع برخی دیگر از مشکلات جزئی دیده شده در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۹/۰۷/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۶/۰۷/۹۲) ۴٫۶٫۰

 • رفع مشکل مغایرت برخی گزارشات بازدید
 • رفع مشکل قطع اتصال تبلت در برخی مواقع
 • اضافه شدن فیلد «شماره بدنه کنتور معابر» به مشخصات تابلوی پست توزیع
 • امکان فیلتر نمودن ترانس‌های پست توزیع بر اساس سال ساخت ترانس
 • امکان فیلتر نمودن گزارش اطلاعات پایه پست‌های توزیع بر اساس سال ساخت ترانس‌های بکار رفته در پست
 • رفع مشکل خالی بودن پنجره فیلتر عیوب در گزارشات مربوطه و اضافه شدن ستون کد عیب به آن
 • رفع مشکل خالی بودن پنجره فیلتر تجهیزات در گزارشات مربوطه
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۶/۰۷/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۳۰/۰۶/۹۲) ۴٫۵٫۹

 • رفع مشکل خطا هنگام دریافت از تبلت در برخی مواقع
 • رفع مشکل خطای نرم افزار تبلت در نمایش مختصات GPSهایی که بطور دستی وارد شده‌اند.
 • رفع مشکل برخی گزارشات در نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۴/۰۶/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۶/۰۶/۹۲) ۴٫۵٫۸

 • رفع مشکلات و خطاهای زمانبندی خودکار
 • اضافه شدن امکان جستجو در بین زمانبندی‌های خودکار انجام شده
 • رفع مشکل برخی گزارشات
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۶/۰۶/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۱/۰۵/۹۲) ۴٫۵٫۶

 • رفع مشکلی در هنگام دریافت اطلاعات از پاکت پی.سی و اندروید
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۶/۰۵/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۵/۰۴/۹۲) ۴٫۵٫۳

 • رفع مشکلی در هنگام دریافت اطلاعات از ویندوز موبایل
 • رفع مشکل چند گزارش
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۵/۰۴/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۳/۰۴/۹۲) ۴٫۵٫۲

 • رفع چند باگ در نرم افزار اندرویدی
 • رفع مشکل نمایش تکراری آیتم‌ها در گزارش «پستهای توزیع بازدید شده» (۱-۲-۲)
 • رفع مشکل عدم نمایش قطعات مورد نیاز سرویس که در اطلاعات پایه، واحد شمارش آنها مشخص نشده است.
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۰/۰۳/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۰/۰۳/۹۲) ۴٫۵٫۱

 • رفع اشکال خطا هنگام تهیه تعدادی از گزاراشات در نسخه نواحی
 • رفع مشکل مغایرت برخی گزارشات تجمعی
 • رفع مشکل عدم توانایی گزارشگیری از پست و فیدرهای مشترک
 • رفع مشکل اضافه نمودن عیب به سرویس در برخی حالات
 • رفع مشکل نرم افزار تبلت اندرویدی، هنگامی که در یک مسیر، هم خط و هم پست باشد
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۰/۰۳/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۹/۰۲/۹۲) ۴٫۵٫۰

 • ایجاد امکان انتخاب چند ریز خرابی همزمان برای هر چک لیست ـ در کامپیوتر و تبلت اندرویدی ـ
 • رفع مشکل نمایش آدرس پست توزیع در هنگام تکمیل چک لیست آن
 • رفع برخی مشکلات در گزارشات نرم افزار
 • رفع برخی ایرادات در نسخه اندرویدی نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۹/۰۲/۹۲ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۳/۱۱/۹۱) ۴٫۰٫۳

 • رفع برخی مشکلات در گزارشات نرم افزار
 • رفع برخی مشکلات در شرایط زمانبندی خودکار
 • رفع برخی مشکلات در تعریف مسیرهای بازدید و مانیتورینگ آنها
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۳/۱۱/۹۱ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۰۹/۹۱) ۴٫۰٫۰

 • پشتیبانی از تبلت‌های دارای سیستم عامل اندروید
 • رفع برخی مشکلات در نرم افزار پاکت پی.سی ویندوز موبایل
 • رفع برخی مشکلات در نرم افزار کامپیوتر
 • سازگاری با دیتابیس حوادث
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۷/۰۹/۹۱ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۷/۰۵/۹۱) ۳٫۰٫۵

 • جداسازی سطح دسترسی ویرایش «پست‌ها»، «فیدرها» و «ترانس‌های پست‌های فوق توزیع» از سطوح دسترسی ذخیره اطلاعات پایه
 • توانایی ایجاد کاربران دیگر با دسترسی کامل (Admin) بطور مستقل در هر نرم افزار (حوادث، بازدید سرویس، ارجاعات و درخواست خاموشی)
 • سازگاری نرم افزار با ویندوز هفت (Windows 7)
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۷/۰۵/۹۱ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۹/۰۲/۹۱) ۳٫۰٫۴

 • اضافه شدن فیلد «تعداد عیب» به هنگام تعیین اولویت چک لیست‌ها
 • درشت تر شدن فونت ریز خرابی در PocketPC و انتخاب راحت‌تر آنها از لیست جدید
 • اضافه شدن فیلد «ضریب قدرت فیدر» به صفحه بارگیری فیدرهای فشار ضعیف و آپدیت همزمان ضریب قدرت فیدر با بارگیری
 • امکان مشاهده و ثبت تکه فیدرها در منوی اطلاعات پایه به همراه امکان چستجوی آنها
 • رفع مشکل گزارش ۳-۲-۱ در انتخاب فیلتر مالکیت
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۵/۰۲/۹۱ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۸/۰۱/۹۱) ۳٫۰٫۳

 • رفع مشکل عدم توانایی مشاهده تمام آیکون زیر گروه چک لیست‌ها در هنگام اجرای بازدید (نسخه کامپیوتر) و توانایی چپ و راست کشیدن آنها
 • سازگاری با دیتابیس حوادث
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۸/۰۱/۹۱ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۳/۱۱/۹۰) ۳٫۰٫۲

 • اضافه شدن گزارش‌های تجمعی بازدید خطوط فشار ضعیف و روشنایی معابر
 • رفع مشکل برخی گزارش‌ها
 • رفع مشکل نمایش نام مسیر در PocketPC
 • قابل تغییر اندازه شدن پنجره اجزای مسیر
 • رفع برخی مشکلات در انتخاب پست و فیدر در پنجره اجزای مسیر
 • رفع برخی مشکلات در تعریف تکه فیدر برای مسیرهای بازدید
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۴/۱۰/۹۰ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۸/۰۸/۹۰) ۳٫۰٫۱

 • اضافه شدن گزارشات تجمعی سرویس پستهای توزیع، خطوط فشار ضعیف و شبکه روشنایی معابر
 • اضافه شدن ستون مالکیت به جدول اطلاعات پایه پست‌ها و فیدرها در نرم افزار
 • رفع برخی مشکلات نرم افزار
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۸/۰۸/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۷/۰۷/۹۰) ۳٫۰٫۰

 • رفع مشکل ارسال اطلاعات به پاکت پی سی در برخی مواقع
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۷/۰۷/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۳/۰۶/۹۰) ۳٫۰٫۰

 • تغییر کلی در روش محاسبات زمانبندی خودکار و رفع اشکالات آن
 • نمایش نوار پیشرفت هنگام انجام زمانبندی خودکار
 • رفع مشکل عدم توانایی انتخاب همزمان چند ردیف در مانیتورینگهای بازدید و سرویس
 • اضافه شدن ستونهای طول شبکه هوایی و زمینی به جدول اطلاعات پایه فیدرهای فشار متوسط و ضعیف
 • اضافه شدن گزارشات تجمعی رفع عیب (سرویس) خطوط فشار متوسط
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۳/۰۶/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۹/۰۵/۹۰) ۲٫۲٫۹

 • رفع مشکل ذخیره سازی در PocketPC
 • رفع مشکل درست اعمال نشدن خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط در زمانبندی خودکار
 • رفع مشکل عدم امکان ویرایش دفترچه تلفن
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۹/۰۵/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۸/۰۴/۹۰) ۲٫۲٫۸

 • درشت تر شدن فونتها در برخی گزارشات تجمعی
 • اضافه شدن امکان فیلتر نمودن اولویت‌ها، عبوب و تجهیزات در برخی گزارشات
 • رفع برخی مشکلات
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۲۱/۰۴/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۳/۰۴/۹۰) ۲٫۲٫۷

 • رفع مشکل ذخیره مسیرهای بازدید هنگام ویرایش
 • تغییر مانیتورینگ‌های بازدید و سرویس بطوری که ستون‌های آن کاملا قابل شخصی سازی می‌باشند.
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۸/۰۴/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۸/۰۳/۹۰) ۲٫۲٫۶

 • رفع برخی مشکلات نرم افزار
 • رفع برخی مشکلات گزارشات
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۷/۰۳/۹۰

تغییرات انجام یافته در نسخه (۳۱/۰۱/۹۰) ۲٫۲٫۴

 • اضافه شدن «کد مسیر» به گزارش ۱-۱-۵
 • ایجاد امکان «حذف سرویس» همراه با امکان ایجاد دسترسی به آن برای کاربران
 • اضافه شدن «جمع طول مسیر» به گزارش ۳-۱-۱
 • اضافه شدن ستون «پست توزیع» به جدول انتخاب فیدرها در تعریف مسیرهای فشار ضعیف
 • ایجاد امکان فیلتر نمودن «شماره بازدید» و «نام مسیر» در مانیتورینگ بازدیدها
 • ایجاد امکان فیلتر نمودن «شماره سرویس»، «آدرس» و «تکنسین» در مانیتورینگ سرویس‌ها
 • رفع مشکل عدم ارسال اطلاعات زمانبندی‌های خودکار و سرویس‌ها به نواحی
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۳۱/۰۱/۹۰ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۶/۱۰/۸۹) ۲٫۲٫۳

 • امکان انتخاب تکه فیدر در ساخت مسیرهای بازدید و همچنین انتقال فیدر مربوطه در صورت انتقال تکه فیدر
 • رفع مشکل تشخیص اشتباه صداهای ضبط شده در PocketPC هنگام ارسال به کامپیوتر
 • رفع مشکل تشخیص درصد طول مسیر استفاده شده به هنگام ساخت مسیر بازدید، هنگامی که فیدر، بخش هوایی یا زمینی نداشته باشد
 • رفع مشکل عدم ذخیره سازی قطعات مورد نیاز هنگام بازدید در کامپیوتر (اجرای بازدید) ـ
 • رفع برخی اشکالات دیده شده دیگر
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۶/۱۰/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۸/۱۰/۸۹) ۲٫۲٫۲

 • رفع مشکل گزارش (۳-۲-۲) «پست‌های توزیع بازدید شده» در نمایش تعداد پست‌های فعال در سیستم
 • رفع مشکل خطای جدول «قطعات مورد نیاز» هنگام سرویس و همچنین بالاتر رفتن سرعت لود این جدول
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۸/۱۰/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۴/۱۰/۸۹) ۲٫۲٫۱

 • توانایی ویرایش چک لیستهای بازدیدهای انجام شده در ستاد با کاربر setad
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۴/۱۰/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۹/۰۸/۸۹) ۲٫۲٫۰

 • رفع مشکل برخی گزارشات در نرم افزار
 • رفع اشکال عمده در ثبت زمانبندی ها در نرم افزار و تصحیح زمانبندی های گذشته
 • رفع اشکال گزارش ۳-۲-۲ در اشتباه نمایش دادن تعداد پست‌ها
 • امکان حذف مسیرهای بازدید تعریف شده
 • رفع مشکل ویرایش مسیرهای بازدید
 • بهینه سازی نرم افزار پاکت پی سی
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۳/۰۸/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۱/۰۷/۸۹) ۲٫۱٫۲

 • اضافه شدن گزارش‌های تجمعی بازدید پست‌های توزیع
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۴/۰۷/۸۹

تغییرات انجام یافته در نسخه (۳۱/۰۶/۸۹) ۲٫۱٫۱

 • تغییر دو گزارش تجمعی ۳-۱-۳ و ۳-۱-۴ بصورتی که هوایی و زمینی از هم تفکیک شده‌اند
 • رفع مشکل برخی گزارشات
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۱۴/۰۶/۸۹

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۲/۰۶/۸۹) ۲٫۱٫۰

 • اضافه شدن گزارش‌های سرویس: پست‌های توزیع، خطوط فشار ضعیف و شبکه روشنایی معابر
 • رفع برخی از اشکالات نرم افزار
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۴/۰۶/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۳/۰۶/۸۹) ۲٫۰٫۹

 • اضافه شدن گزارش‌های بازدید: پست‌های توزیع، خطوط فشار ضعیف و روشنایی معابر
 • رفع برخی مشکلات نرم افزار کامپیوتر در نمایش خطا هنگام ذخیره اطلاعات
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۶/۰۶/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۸/۰۵/۸۹) ۲٫۰٫۸

 • رفع مشکلات مربوط به گزارش‌های بازدید خطوط فشار متوسط
 • اضافه شدن امکان حذف زمانبندی خودکار و زمانبندی خاص توسط کاربر setad
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۱۸/۰۵/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۲۰/۰۴/۸۹) ۲٫۰٫۷

 • رفع برخی مشکلات در گزارشات اضافه شده به سامانه
حداقل نسخه دیتابیس مورد نیاز این نگارش: ۰۶/۰۴/۸۹

تغییرات انجام یافته در نسخه (۰۷/۰۴/۸۹) ۲٫۰٫۵

 • اضافه شدن تعدادی گزارش مربوط به بازدید خطوط فشار متوسط
 • اضافه شدن تعدادی گزارش تجمعی مربوطه به بازدید خطوط فشار متوسط
 • اضافه شدن فیلدهای کد قطعه، قیمت قطعه و هزینه سرویس به قسمت تجهیزات مورد نیاز هنگام سرویس برای استفاده در گزارشات
 • رفع مشکل عنوان برخی پنجره‌ها در PocketPC
 • رفع مشکل عدم پاک نمودن دیتابیس موجود در PocketPC بعد از حذف کامل اطلاعات از آن و تداخل اطلاعات بعدی
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۰۶/۰۴/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.

تغییرات انجام یافته در نسخه (۱۲/۰۲/۸۹) ۲٫۰٫۴

 • رفع مشکل عدم آپدیت شدن نرم افزار همزمان با ارسال اطلاعات به PocketPC
 • بزرگتر شدن کادر ریز خرابی ها در در هنگام اولویت دهی به عیوب در چک لیستهای PocketPC
 • نمایش متن کامل ریز خرابی در کادر بزرگتری که در بالای پنجره فوق تعبیه گردیده
 • بهینه تر شدن جدول قطعات مورد نیاز هنگام سرویس در PocketPC
 • ایجاد امکان حذف مسیر بازدید شده از PocketPC در هنگام دریافت اطلاعات از آن بوسیله کامپیوتر
 • رفع مشکل گزارش تعادل بار که برخی فیلترها تأثیری روی گزارش نداشتند
 • رفع مشکلات تعریف مسیرها در کامپیوتر و بهینه تر شدن عملیات جستجوی مسیر در این قسمت
 • رفع برخی مشکلاتی که در اعمال فیلترینگ هنگام زمانبندی خودکار بازدیدها وجود داشت
توجه: همراه این نسخه باید حداقل نسخه ۲۰/۰۲/۸۹ دیتابیس حوادث را نیز نصب نمایید.