BPMS فقط خرید یک بستر یا نرم افزار نیست

آیا از سر و کله زدن با کوهی از کاغذ در کسب و کار خود، که به نظر می رسد هرگز تمامی ندارد، خسته شده اید؟ آیا میتوانید فرآیند ها را با نیاز های واقعی کسب و کارتان تطابق دهید؟ آیا میتوانید حجم، هزینه و کیفیت خدمات سازمان خود را اندازه گیری کنید؟ آیا میتوانید …

BPMS فقط خرید یک بستر یا نرم افزار نیست ادامۀ مطلب »