تذرو

ماه: خرداد 1402

مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های ارزیاب خسارت بیمه

مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های ارزیاب خسارت بیمه

صنعت بيمه از جمله صنایعی در کشور است كه به افراد مختلف، خدمات پشتيبانی و تکميلی ارائه می نمايد. ارائه خدمات به بيمه گذاران، شامل مجموعه وسيعی از اقدامات صورت گرفته توسط شركتهاي بيمه اي است كه هدف آنها ارتقاي رضايتمندی بيمه گذاران و سیاست برنده برنده میباشد. اما اين صنعت همواره براي ارتقاي سرويس …

مدیریت ارتباط با مشتریان در شرکت های ارزیاب خسارت بیمه ادامۀ مطلب »

راهکار BPMS وتاثير متقابل آن بر بهبود سيستم هاي موجود در سازمان

راهکار BPMS وتاثير متقابل آن بر بهبود سيستم هاي موجود در سازمان

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) ابزاری نرم افزاری است که سازمان ها برای مدیریت، ساده سازی و بهینه سازی فرآیندهای تجاری خود از آن استفاده می نمایند. این راهکار به سازمان ها کمک می کند تا فرآیندها خودکار شده، وظایف دستی حذف گشته، خطاها کاهش یافته و کارایی بهبود بخشیده شود. راهکار BPMS به …

راهکار BPMS وتاثير متقابل آن بر بهبود سيستم هاي موجود در سازمان ادامۀ مطلب »

تاثیر استفاده از شاخص های ISQI بر سطح رضایتمندی مشتریان در صنعت خودرو سازی

تاثیر استفاده از شاخص های ISQI بر سطح رضایتمندی مشتریان در صنعت خودرو سازی

در سازمان هاي موفق رضایت مشتري یکی از معیارهاي موفقیت در نظر گرفته می شود. این سازمان ها بشدت بر روي فعالیت هایی که باعث رضایتمندي مشتري می گردد، سرمایه گذاري می کنند. شرکت های خودرو سازی هم براي ادامه حیات صنعتی خود به ارایه تسهیلات مالی و ارزان و همچنین عرضه گسترده خدمات پس …

تاثیر استفاده از شاخص های ISQI بر سطح رضایتمندی مشتریان در صنعت خودرو سازی ادامۀ مطلب »