محصولات

نرم افزار شارژینگ مراکز تلفن(CAM)

CAM محصول نرم افزاری است که توانایی ارتباط با انواع مراکز تلفن ( زیمنس ، مایتل ، الکاتل ، اریکسون، پاناسونیک ، کارین و .....) را دارا بوده و مکالمات را ثبت و بر همین اساس محاسبه شارژینگ را انجام میدهد. اخیرا ضمن مرتفع شدن محدودیت تجمیع همزمان 3 مرکزتلفن یا سوئیچ امکان ارتباط با سوئیچ سیسکو نیز برقرار شده است.شرکتها و سازمانها میتوانند کلیه مراکز تلفن خود را بصورت متمرکز با نرم افزار شارژینگ شرکت مهندسی تذرو افزار پایش نمایند.

سیستم مدیریت محتوای وب سایت وانا
VANA Content Management System