پیاده سازی و استقرار سامانه جامع فرآیندی حوزه حسابرسی داخلی مبتنی بر BPMS شرکت مهندسی تذروافزار در بانک صادرات ایران

فرآیندیپیاده سازی و استقرار سامانه جامع فرآیندی حوزه حسابرسی داخلی مبتنی بر BPMS شرکت مهندسی تذروافزار در بانک صادرات ایران

استفاده موثر و کارآمد از منابع در دستیابی به اهداف سازمانی، ارزش آفرینی، شفافیت و پاسخگویی از راهبردهای اساسی مدیریت بانکها میباشد. گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیت ها، تشدید رقابت، تغییرات سریع در محیط اقتصادی، ضرورت تنوع بخشی و ارائه خدمات جدید، فناوری اطلاعات و سیستمهای مکانیزه، بانکها را با انواع ریسکهای اعتباری، بازار عملیاتی در دستیابی به اهداف سازمانی روبرو ساخته است.

استقرار و استمرار یک نظام کنترل داخلی توانمند در بانک، امکان مدیریت کارا و موثر سازمان و ریسک های مزبور را برای مدیریت آن فراهم مینماید.

بر اساس رهنمود اصول حاکم بر عملیات حسابرسی داخلی از نظر کمیته بال یا بازل، ۲۰ اصل بعنوان اصول حاکم بر فعالیت حسابرسی داخلی عنوان شده که انتظارات آن نهاد از واحدهای حسابرسی داخلی بانک ها و همچنین نهادهای نظارتی (بانک مرکزی( را مشخص نموده است.

نظر به اهمیت و لزوم برخورداری بانک ها و موسسات اعتباری کشور از نظام مناسب برای کنترل های داخلی واحدهای تابع خود، بانک مرکزی اقدام به انتشار مجموعه “رهنمودهایی برای نظام موثر کنترل داخلی در موسسات اعتباری” با عنوان بخشنامه             مب/ ۱۱۲۷ در ۳۱/۰۶/۱۳۸۶ جهت اجرا و فراهم سازی بستر لازم برای استقرار نظام کنترل داخلی موثر در بانکها ابلاغ نموده که بر اساس این دستورالعمل؛ بانکها مکلف گردیدند هر ۶ ماه یکبار، گزارشی از پیشرفت کار در خصوص پیاده سازی نظام جامع کنترلهای داخلی در واحد تابع خود و اقدامات انجام شده در اجرای موثر این بخشنامه را به مدیریت کل نظارت بر امور بانکهای بانک مرکزی گزارش دهند

در حال حاضر پروژه پیاده سازی، بومی سازی، نصب، آموزش و استقرار سامانه جامع فرآیندی حوزه حسابرسی داخلی بانک صادرات مبتنی بر BPMS  شرکت مهندسی تذروافزار در بانک صادرات ایران آغاز شده است.

 

شرکت مهندسی تذروافزار در پروژه سامانه جامع فرآیندی حوزه حسابرسی داخلی بانک صادرات عهده دار مسئولیت های زیر می باشد: 

  • شناسایی، شناخت و تحلیل فرآیندها و زیرفرآیندهای حوزه حسابرسی داخلی
  • تهیه سند سناریوی فرآیندها
  • تهیه سند قوانین کسب و کار حاکم بر فرآیندها
  • مدلسازی فرآیندها
  • طراحی فرآیندها
  • استقرار فرآیندها
  • آموزش به کاربران
  • حلقه بهبود مستمر
نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات 750 کاناله حرفه ای HCLS3000 ، ساخت شرکت مهندسی تذرو افزار در بزرگترین مرکز تجاری خاور میانه (ایران مال)

نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات ۷۵۰ کاناله حرفه ای HCLS3000 ، ساخت شرکت مهندسی تذرو افزار در بزرگترین مرکز تجاری خاور میانه (ایران مال)

نصب و راه اندازی سیستم ضبط مکالمات 750 کاناله حرفه ای HCLS3000 ، ساخت شرکت مهندسی تذرو افزار در بزرگترین مرکز تجاری خاور میانه (ایران مال)

بازار بزرگ ایران موسوم به «ایران مال» به عنوان یکی از پنج مال برتر جهان، جزو عظیم‌ترین پروژه‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی است که بین دو کلان‌شهر تهران و کرج واقع شده است.

این سازه شکوهمند را می‌توان نتیجه ایده و انگیزه ایرانی، توان فنی- مهندسی ایرانی، تلاش متخصصان و کارگران ایرانی، در دوران اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، سازه‌ای برای تمام ایرانیان این نسل و نسل‌های آینده قلمداد نمود .

تجهیز بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه (ایران مال) به سیستم ضبط مکالمات پرظرفیت 750 کاناله حرفه ای HCLS3000

شرکت مهندسی تذرو افزار به عنوان بزرگترین و معتبرترین سازنده سیستم های ضبط مکالمات حرفه ای که دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک کشور و دانش بنیان نیز میباشد ، تجهیز بزرگترین مرکز تجاری خاورمیانه (ایران مال) به سیستم ضبط مکالمات پرظرفیت ۷۵۰ کاناله حرفه ای HCLS3000 را با افتخار به عهده گرفت و نصب و راه اندازی آن انجام شد.