Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

کاتالوگ نرم افزار درخواست خاموشی بابرنامه

دریافت کاتالوگ

نرم افزار درخواست خاموشی بابرنامه

p4_1009این سیستم امکان ثبت و پیگیری کلیه فرآیند های درخواست خاموشی از زمان شروع درخواست تا زمان تایید درخواست در ستاد فراهم مینماید و دارای قابلیت های زیر میباشد:

1- برای هر امور بتوان سقف مگاوات در خواست خاموشی در هفته را تعیین نمود
2- بخشی به نرم افزار ثبت حوادث با نام مانیتورینگ درخواست خاموشی تهیه و کلیه عملیات مورد نیاز در این بخش انجام خواهد شد
3- در صورتی که مقدار خاموشی درخواستی از سقف درخواستی بالاتر شود سیستم آلارم داده و در صورت تایید ثبت انجام خواهد شد و همچنین به هنگام تایید در ستاد نیز مجددا آلارم تکرار خواهد شد.
4- کلیه درخواست خاموشی ها پس از ثبت در ناحیه به ستاد شرکت ارسال و در صورت تایید تبدیل به یک خاموشی با برنامه میگردد
5- اگر درخواستی تایید نگردد به کاربر درخواست کننده آلارم مربوطه داده خواهد شد
6- به هنگام ثبت درخواست و همچنین به هنگام تایید در ستاد کلیه خاموشی هایی که از N روز گذشته بر روی فیدر مورد درخواست پیش آمده است نمایش داده شده و در صورتی که تعداد خاموشی ها از حد مجاز بالاتر باشد آلارم های مربوطه داده خواهد شد و درصورت تایید ثبت انجام خواهد شد
7- در کلیه خاموشی های با برنامه امکان مشاهده درخواست خاموشی فراهم خواهد شد
8- به هنگام ثبت درخواست خاموشی آخرین بار پیک فیدر نمایش داده شود
9- در صورتی که مقدار خاموشی یک هفته از سقف درخواست بالاتر رود مازاد آن از سقف درخواست خاموشی هفته بعد کم خواهد شد
10- کلیه در خواست خاموشی ها حداقل دو روز قبل از زمان خاموشی باید اعلام گردد(برای هر توزیع برق قابل تنظیم میباشد)
11- خاموشی های روزهای شنبه هفته بعد حتما باید قبل از روز پنج شنبه اعلام گردد

مشخصات درخواست خاموشی
1- شماره درخواست
2- شماره پرونده خاموشی(در صورت تایید درخواست)
3- ناحیه درخواست کننده
4- شهرستان درخواست کننده
5- نام پست فوق توزیع
6- نام فیدر فشار متوسط
7- نوع قطع کننده
8- زمان قطع و وصل
9- آخرین بار پیک فیدر
10- بار فیدر
11- محاسبه انرژی توزیع نشده (با احتساب مدت زمان قطع و بار فیدر)
12- مراکز حساسی که خاموش میگردند
13- امکان مانور با فیدر مجاور از طریق (جمپر، کات اوت و …)
14- آدرس مناطقی که خاموش میگردند
15- کاربر درخواست کننده در ناحیه
16- کاربر تایید کننده در ستاد
17- تاریخ و ساعت ثبت درخواست
18- تاریخ و ساعت تایید
19- علت عدم تایید(در صورتی که درخواست تایید نگردد)
20- آیا اطلاع رسانی از طریق SMS به مشترکان حساس شده است؟
21- آیا به صدا وسیما اطلاع رسانی شده است؟
22- شماره اجازه کار
23- ساعت شروع و پایان اجازه کار
24- نام پیمانکار
25- وضعیت آب و هوا
26- کار در خط گرم

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.