Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سامانه ارزیابی عملکرد

امروزه عملیات حوزه پرداخت به عنوان یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی یک نظام و جامعه تلقی می گردد. در این عرصه، صنعت پرداخت اهداف پیش بینی شده خود را با جدیت بیشتری پی گیری نموده و پیشرفت سریع تکنولوژی رقابت تنگاتنگی را بین شرکتها و سازمان ها بوجود آورده است.

ارزیابی و بررسی عملکرد سازمان ها، تجزیه و تحلیل، کارایی واحدهای ستادی، شعب و نمایندگی ها از عوامل چشمگیر و تاثیر گذار در این حوزه می باشد.

در این راستا، شرکت مهندسی تذرو افزار با بهره گیری از تجربه های خود در صنعت پرداخت کشور و در جهت تکمیل راهکارهای جامع و یکپارچه ارائه شده در اداره بازرسی، اقدام به طراحی و پیاده سازی سیستم جامع به منظور مکانیزه نمودن فرآیند ارزیابی و عملکرد در سطح ستاد، شعب و نمایندگی ها نموده است.

سامانه ارزیابی عملکرد مبتنی بر فرآیند بوده و در زیرساخت نرم افزاری یکپارچه شرکت تذروافزار با نام تجاری TBS

(Tazarv BPM Suite) پیاده سازی شده است.

اهداف سامانه ارزیابی عملکرد

 • برنامه ریزی سیستماتیک و مکانیزه نمودن فرآیند بازرسی واحد های ستادی و شعب
 • تعیین و به کارگیری چک لیست های استاندارد ارزیابی عملکرد و مدیریت به روزرسانی آنها
 • نظارت جامع بر انجام فرآیندها و صحت تکمیل چک لیست ها در زمان و مکان مشخص شده
 • پیگیری مکانیزه مغایرت ها و تخلفات
 • یکپارچگی با سیستم ها و سامانه های دیگر مانند سامانه جامع شکایات و ریسک و تطبیق

نمودار گردش فرآیند ارزیابی و عملکرد

مرحله اول: برنامه ریزی بازرسی:

بر اساس پارامترهای تعریف شده در سازمان، برنامه ریزی بازرسی به صورت دوره ای و موردی بر اساس موارد زیر صورت می گیرد.

 • فاصله زمانی بین دو بازرسی شعبه یا نمایندگی
 • مشخصات پروفایلی رئیس شعبه یا نمایندگی
 • میزان تخلفات و یا مغایرت های شعبه یا نمایندگی در آخرین بازرسی
 • میزان شکایات ثبت شده از شعبه یا نمایندگی
 • پارامترهای قابل تعریف دیگر برای برنامه ریزی بازدیدهای موردی و یا دوره ای بر اساس نیاز خاص سازمان ( بر اساس پارامترهای ایجاد شده از طریق سامانه مدیریت شکایات و ریسک و تطبیق )

مرحله دوم: تولید حکم و دوره بازرسی:

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، حکم که شامل سربازرس، بازرسین و مجموعه چک لیست های مرتبط می باشد به صورت مکانیزه صادر می گردد.

 • دریافت مکانیزه چک لیست از بانک چک لیست
 • تعیین سر بازرس و بازرسین از ماجول مدیریت بازرسین

مرحله سوم: مدیریت ارزیابی بازرسی:

مبنای انتخاب مکانیزه بازرسین، اطلاعات بازرسین به همراه پروفایل پرسنلی و عملکردی آنها در بانک اطلاعاتی سامانه می باشد.

بروز رسانی پروفایل بازرسین پس از هر مرحله بازرسی از ویژگی های بارز این سیستم است که می تواند مبنای ارزیابی پرسنلی خود آنان نیز قرار گیرد.

مرحله چهارم: اجرا و ثبت نتایج بازرسی:

فرآیند با صدور حکم بازرسی شروع شده و در کارتابل بازرس یا بازرسین قابل مشاهده خواهد بود. پس از انجام بازرسی، نتایج حاصله به صورت مکانیزه و بر اساس قوانین تعریف شده در سامانه، در کارتابل های مربوط  به واحد تخلفات، مغایرتها، اقدامات پیشگیرانه و یا سایر واحدها قرار می گیرد. نتایج کلی بازرسی در بانک اطلاعاتی مربوط به سیستم ارزیابی قرار میگیرد که میتواند  شروع کننده فرآیند رسیدگی به تخلفات باشد که بر اساس سیاست های هر سازمان متفاوت می باشد.

مدیریت بانک اطلاعاتی سوالات و چک لیست ها

کلیه سوالات و چک لیستها در بانک اطلاعاتی مشخص گردآوری شده و مدیریت می گردد. بروزرسانی این بانک اطلاعاتی از طریق یک فرآیند و با حفظ سطوح دسترسی امکانپذیر میباشد.

سامانه جامع شکایات و سامانه ریسک و تطبیق می تواند به عنوان یکی از ورودی های سامانه ارزیابی عملکرد تعریف گردد. خروجی سامانه شکایات در صورت وارد بودن شکایت می تواند باعث ایجاد فرآیند بازرسی موردی و یا تأثیرگذاری در بانک اطلاعاتی چک لیستهای بازرسی گردد.

مدیریت ارزیابی عملکرد پرسنل (بازرسان)

بانک اطلاعاتی تشکیل شده از ارزیابی عملکرد پرسنل (بازرسان) می تواند به عنوان یکی از پارامتر های ورودی برای برنامه ریزی بازرسی مورد استفاده قرار گیرد.

در سامانه ارزیابی عملکرد می توان از سایر سامانه های موجود در سازمان و اطلاعات ایجاد شده در این سامانه ها به عنوان پارامترها و اطلاعات پایه، جهت تعریف و اجرای فرآیند برنامه ریزی و انجام بازرسی استفاده نمود.

ویژگی های بازر سامانه ارزیابی عملکرد

 • فرآیند محور و مبتنی بر BPM
 • ایجاد یکپارچگی با استفاده از بستر TBS
 • استفاده از چک لیست های بازرسی جهت به روزرسانی درخت دانش سازمان
 • ارائه انواع گزارش ها مدیریتی و تحلیلی از مراحل مختلف فرآیند
 • امکان تبادل اطلاعات با سایر سامانه ها و سیستم های موجود سازمان
 • مدیریت اقدامات پیشگیرانه
 • امکان استفاده از (Tablet  (Online , Offline
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.