Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شرکت مهندسی تذرو افزار با تکیه  بر تجربه ، بهره گیری از فن آوری روز و در کنار استفاده از تیم های متخصص در ارائه خدمات مهندسی،  به  تعریف سرویسهای قابل ارائه همراه  با ایجاد نگرش فرآیندی در زمینه  ارائه سرویسها و به کارگیری آنها درسازمانها پرداخته است. این شرکت  با استفاده از سیستم های مبتنی بر  BPMS  امکان کنترل، نظارت و مدیریت بهبود مستمر سرویس های مورد نظر را مهیا نموده است.

راهکار مدیریت ارائه سرویس در چارچوب ITIL مبتنی بر BPMS

ITIL به عنوان چارچوبی بين المللی و راهنمایی که دربرگيرنده بهترین روشها در زمينه مدیریت خدمات فن آوری اطاعات است، مورد استفاده قرار می گيرد و بستری برای راهبری و حاکميت فن آوری اطلاعات و سامان دادن به خدمات آن فراهم می نماید. هدف و تمرکز ITIL بر منطبق نمودن خدمات فن آوری اطاعات با نيازهای کسب وکار است و سازمانهای فعال در زمينه فن آوری اطاعات می توانند از این روشها برای پيکربندی و طراحی فرآیندهای مدیریت خدمات خود استفاده نمایند. مسأله ای که باید بدان توجه شود، این است که ITIL در واقع کتابخانه ای از این بهترین روشها است و نَه استانداردی که بر اساس آن، سازمانها گواهی نامه ای مبنی بر استاندارد بودن فرآیندهایشان کسب نمایند. این چارچوب مبتنی بر خدمت بوده و بر اندازه گيری و بهبود مستمر کيفيت خدمات از دیدگاه هم مشتری و هم کسب و کار استوار است. آخرین ویرایش این چارچوب در سال 2011 تحت عنوان ITIL v3:2011 منتشر شده است.

ITIL فرآیندها، رویه ها، وظایف و چك ليست هایی را ارائه می دهد که از ساختار سازمان مستقل بوده و سازمانها از آنها استفاده می کنند تا ميان استراتژی سازمان، ارائه ارزش و کسب حداقل سطح لازم از شایستگی یكپارچگی ایجاد نمایند. این چارچوب به سازمان امکان در نظر گرفتن حد پایه ای را می دهد که به وسيله آن، سازمان قادر به برنامه ریزی و طراحی، پياده سازی و اندازه گيری فرآیندهای خدمت محور کسب و کار خود خواهد بود.
این چارچوب عواید، منافع و ریسك هایی برای سازمانی که آن را به کار می گيرد، دارا است.
از عواید حاصل از این چارچوب برای کسب و کار مورد نظر می توان به افزایش رضایت تمامی ذینفعان و بهره برداران از خدمات فن آوری اطاعات، جلوگيری از اتلاف منابع مالی به وسيله جلوگيری از دوباره کاری و نيز جلوگيری از اتلاف منابع و بهبود مدیریت آنها اشاره نمود. در عينحال باید به این مسأله توجه نمود که در صورتیکه از نتيجه فرآیندها، شاخصهای سنجش عملکرد فرآیندها و شيوه کنترل آنها آگاهی کافی وجود نداشته باشد، برای سازمان به کار گيرنده، ریسك عدم دستیابی به هيچ گونه بهبودی در خدمات فن آوری اطاعات وجود خواهد داشت. همچنين دقّت شود که مرحله آغازین، نیاز به زمان طولانی تر و تلاش بیشتر و تغییر فرهنگ سازمانی دارد؛ آغازی جاه طلبانه در صورت عدم نیل به اهداف میتواند دلسردی و شکست در پروژه را به همراه داشته باشد.


(ITIL (Information Technology Infrastructure Library در سال 1980 توسط دولت انگلیس به منظور تدوین ملزومات برای Framework ارائه سرویس ایجاد شد. این Framework مجموعه ای از بهترین تجارب و الگوهای مدیریت خدمت می باشد که الزامات استاندارد ISO20000 را در بر می گیرد.

آخرین نسخه ITIL بر چرخه عمر خدمت پایه گذارده شده است که در مرکز این چرخه، ” استراتژی خدمت “وجود دارد. در لایه بعدی این چرخه، سه مرحله “طراحی خدمت” ، ” انتقال خدمت ” و “عملیات خدمت ” قرار گرفته است و در نهایت در خارجی ترین لایه این چرخه، “بهبود مستمر” خدمات است؛ هر کدام از این مراحل، در چرخه عمر خدمت خود شامل فرآیندهایی می باشند.
مسأله ای که باید بدان توجه شود، ارتباط قابل توجه ITIL و / ISO IEC 20000 است.
ISO/IEC 20000 همانند سایر استانداردها تنها بيانگر یك سری از الزامات در خصوص سيستم مدیریت خدمات سازمانها است و نحوه پياده سازی و برآورده سازی آن الزامات در کسب و کار مورد نظر را عنوان نمی کند. به همين دليل با استفاده از چارچوب ITIL به عنوان مجموعه ای از بهترین روشها، فرآیندهایی را به همراه نحوه چگونگی پياده سازی و اجرای آنها به منظور برآورده سازی این الزامات به سازمانهای فن آوری اطاعات معرفی می نماید که سازمانها با بهره گيری از آنها می توانند ميزان قابل توجهی از الزامات استاندارد ISO/IEC 20000 را برآورده نماید. در حقيقت نباید
ISO/IEC 20000 و ITIL را رقيب یکدیگر دانست، بلکه این دو مکمل یکدیگرند.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.